Kategoriler
Sergiler

Zuhal Baysar-Bilinç Katmanları Resim Sergisi

Zuhal Baysar’ın “Bilinç Katmanları” adlı kişisel sergisi 4 – 19 Ocak tarihleri arasında Galeri Soyut’ta izleyicilerle buluşuyor.

Sanatçının yeni resimlerinde biçimler, resim plastiğinin doku ve renk olanakları ile iki boyutu zorlayan yanılsamalara sahip. Bu resimlerde üst üste bindirilmiş katmanlar halinde çeşitli yaşamlara ait görüntüler yer alıyor. İnsanın iç dünyasına, ruh durumlarına ait her bir görsel öğe, insanın varoluş durumunu anımsatacak hayvan figürleri de olmak üzere bir arada saydam katmanlar oluşturuyorlar.

Sanatçı, önceki resimlerinin olduğu gibi, bu resimlerinin odak noktasının da yine insanın kendisi olduğunu vurguluyor. Resmin konusuna ait alt anlamları çoğaltmak ve aynı zamanda resmin renk ve doku zenginliğini bu üst üste binen görüntülerle pekiştirmek  sanatçı için önem taşıyor. Sanatçı, imgeleri önce kendi bağlamlarından ayırıyor, onlara yepyeni anlamlar kazandırarak, fotoğrafik imgeden yeni kompozisyonlara, oradan da boyaya kadar süregelen bir yolculuğa çıkartıyor. Bu resimlerde imge, fragmanlara ayrılmış, üstü üste bindirilmiş, var olan anlamından uzaklaştırılmış bir şekilde, doğada olamayacak halleriyle kompozisyonun ana yapısını oluşturuyor.

Zuhal Baysar’ın “Bilinç Katmanları” adlı sergisi, insanın karmaşık, ikircikli doğasını sorgularken, aynı zamanda ‘insan oluş’ tan ‘toplum oluş’ a doğru giderek büyüyen bir önerme de sunuyor. “Bilinç Katmanları”, en temele bireysel gerçekliği ve iç çatışmaları koyarken, toplumun dinamiklerinin birbiriyle çatışmasına, daha büyük ölçekte toplumların birbiriyle çatışmasına ve genel boyutuyla içi içe olan tüm bu yapıların birbirine etkisine de işaret ediyor.

4 – 19 Ocak 2017 / Açılış: 4 Ocak Çarşamba Saat: 18.00-20.00 / Yer: A Salonu GALERİ SOYUT