Kategoriler
Edebiyat

Zor zamanlarda edebiyata ihtiyaç artar

SERBAY MANSUROĞLU
[email protected]
@serbaymansur

“İnadına edebiyat” mottosuyla çıktığı yolda üç yılı geride bırakan, edebiyata ve insana ilişkin pek çok konuyu tartışan Keçi’nin YAZ 2017 sayısı erişime açıldı. Ücretsiz e-dergi Keçi’nin 7. sayısında edebiyatımızın önemli isimleri ‘eğitimde edebiyat’ için bir araya geldi. Behçet Çelik, Neslihan Önderoğlu, Murat Özyaşar, Kutlukhan Kutlu, Sevengül Sönmez ve Doç. Dr. Necdet Neydim özgün içerikleri ve edebiyatımızda birçok açıdan ‘ilk’ niteliği taşıyan incelemeleriyle Keçi’de.

Çağdaş edebiyatımızın ödüllü kalemlerinden Behçet Çelik, ‘Çocuğun edebiyat hakkı’ başlıklı yazısıyla, edebiyat okumalarını, okuma hak ve özgürlüklerini hukuki açıdan ele alıyor. ‘Harry Potter’ dizisinin çevirmenlerinden Kutlukhan Kutlu, “Çocuklar ejderhalardan neden korkmaz?” sorusunun yanıtını fantastik edebiyata dair çarpıcı bir içerikle arıyor.

Edebiyat insanın dışavurumudur

Akademisyen, çevirmen, yazar Necdet Neydim dergide edebiyat yoluyla şiddet, ayrımcılık, nefret söylemi ve ölüm gibi zor konuların nasıl işlenebileceğine, okul ortamında çocuklar ve gençlerle iletişimin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin gözlemlerini ve önerilerini paylaşıyor. Neydim şöyle diyor: “Zaman ve edebiyat ilişkisine baktığımızda, edebiyatın, insanın kültürel bağlamda var olduğu zamandan bu yana, varlığını hep sürdürdüğünü görürüz. Çünkü edebiyat, sanat ve estetik, insanın dışavurumudur; sıkıntısıdır, üzüntüsüdür, kaygısıdır. Edebiyat ve kültür, insanın yalnızca yaşamını belirleyen kavramlar değildir. Özellikle kültür, insanın korkularını, tutkularını, özlemlerini, keyiflerini, zevklerini ve hatta zevksizliklerini de içeren ve bunu bir yaşam biçimi ve biçemi içine sığdıran koca bir alandır. İşte bu kocaman alan içinde edebiyatı, sanatı, estetiği, estetiksizliği, kalabalığı, iğrençliği ve şiddeti görürüz; onları algılar ve tanımlamaya çalışırız. Hayatın içinde ancak böyle var olmaya çabalarız. Zor zamanlarda edebiyata duyduğumuz ihtiyacı anlamak çok önemli.”

Edebiyat dersleri ve yaratıcılık

Sait Faik ve Sabahattin Ali gibi birçok usta yazarın kitaplarının editörü Sevengül Sönmez, edebiyat derslerinin nasıl daha yaratıcı yollarla işlenebileceğine yönelik özel bir yol haritası çiziyor.

Eebiyatımızın Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi iki öykücüsü Neslihan Önderoğlu ve Murat Özyaşar da Keçi’de. Önderoğlu, ON8 Blog’da gençlerin ilgiyle izlediği Cin Atı köşesinden gençlik romanlarına ve genç dünyanın dijital alışkanlıklarına kadar birçok güncel konuya değiniyor. Edebiyatımızın öğretmenlik mesleğini sürdüren yazarlarından Murat Özyaşar da öğrencileriyle çıktığı özel bir edebiyat yolculuğunu öyküleştiriyor.

Odağına edebiyatı ve insanı koyarak, zengin içeriğiyle okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan Keçi, özellikle eğitimci, kütüphaneci, akademisyen, yayıncı, sanatçı, çevirmen, tasarımcı ve editörler tarafından ilgiyle izleniyor. e-dergi, keciedebiyat.com adresi üzerinden ücretsiz yayımlanıyor.

*****

İnadına yaşam diyerek

Dergi editörü Halil Türkden’in başyazısından: “Anlam dediğimiz şey, anlık değildir. Bağlantıda, yolda, bazen düşülen boşlukta keşfedilir. Süreç yoksa, bir öykünüz ve o öykünüzü anlatacak sözcükleriniz yoksa anlam da yoktur belki de… Keçi 7, genç bir öykücüden edebiyatımızın saygın isimlerine kadar dopdolu bir içerik sunuyor. Her insanın, her canlının yaşama ve öyküsünü anlatabilme hakkının peşinden yürüyerek, inadına edebiyata inanarak, inadına yaşam diyerek…”