Kategoriler
Sağlık

Nikotin içeren her ürün zararlıdır

‘Sağlığa Evet Derneği, halkımızı sadece sigaraya karşı değil, tütün ve nikotin içeren bütün ürünlere karşı uyarmayı görev

Sigaranın zararlarının iyice anlaşılması ve sigarayı bırakanların artması üzerine endüstri paniğe kapılmış ve alternatif ürünlerini pazara sunmuştur. Tütün endüstrisi tarafından elektronik sigara, ısıtılmış yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri sigaraya göre daha az zararlı ürünler olarak tanıtılmaktadır. Elektronik sigara da sigara kadar zararlıdır.

Elektronik sigara da zararlıdır

Amerikan Toraks Derneği’nin bu Mayıs ayında yapılan kongresinde sunulan en güncel araştırmaların, elektronik sigara ve nikotin içeriğinin önemli sağlık tehditleri oluşturduğunu ortaya koyduğunu belirten Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, bu çalışmaların sonuçlarını şu şekilde özetledi:

-Gençlerin elektronik sigaraya tatlandırıcı aromalar nedeniyle başladıkları anlaşılmaktadır.

-Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığında (KOAH) sigaraya bağlı uzun sürede ortaya çıkan tomografi değişikliklerinin elektronik sigara kullanıcılarında erken dönemde başladığı gösterilmiştir.

-Sigara dumanı, nikotin, elektronik sigara sıvısı, elektronik sigara sıvısı ve nikotin karışımının ayrı ayrı solunum epitel hücrelerinin erken ölümüne yol açtığı kanıtlanmıştır. Elektronik sigara içeriklerinin akciğerde iltihaplanma ve hasara yol açabileceğine karar verilmiştir.

-Sigara, nargile ve elektronik sigara içicileri ile hiçbirini kullanmayan kişilerin balgamlarında iltihap gösteren kimyasallar ölçülmüştür. Elektronik sigara içicilerinin en yüksek oranda iltihap maddeleri taşıdıkları gösterilmiştir.

-Sigara dumanına maruz kalanlar ve KOAH’lı hastalarda saptanan iltihabi balgam proteinleri elektronik sigara içicilerinde de saptanmıştır. Elektronik sigara kullananlarda özellikle beyaz kürelerin “nötrofil” grubunun aktifleştiğini gösteren işaretler bulunmuştur.

-Nikotin içeren elektronik sigaraların burun mukozasında kistik fibrozisli hastalarda görülen tuz denge bozukluklarını meydana getirdiği saptanmıştır. Bu etkilerinin klasik sigaradan daha fazla olduğu görülmüştür.

Elektronik sigara sıvı aromalarının, astımlı hayvanlarda farklı derecelerde iltihap oluşturduğunu göstermiştir.

-Elektronik sigaraya maruz bırakılan farelerin çevresel damarlarında bir saat içinde % 31 daralma olmuştur. Elektronik sigaranın damarlarda işlev bozukluğu yaptığı saptanmıştır.

-Elektronik sigara buharı, klasik sigara dumanı ve oda havası solutulan farelerin akciğerlerinin mikroskop ile incelenmesinde elektronik sigaranın akciğer dokusuna klasik sigara kadar zarar verdiği saptanmıştır.

Son bilimsel çalışmalar elektronik sigara ve nikotin içerikli ürünlerin sigaraya güvenli bir alternatif olmadığını ortaya koymaktadır. Sağlıklı olmak için sigarayı alternatifsiz bırakmak gereklidir.

Prof. Dr. Dağlı, Ülkemizde elektronik sigara yasal olarak satılmamakla birlikte yasa dışı olarak internet yoluyla temin edilebilmekte olduğunu ve destek grupları oluşturulduğunu, ayrıca elektronik sigaraya bağlı sağlık etkilerinin sağlık kuruluşlarına bildirilmemekte olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Sağlığa Evet Derneği tarafından yapılan bir çalışmada kullanıcılar tarafından oluşturulan bir sosyal medya forumunda tedarikçi firmalardan internet aracılığıyla alışveriş yapıldığı, ürünün kullanımı teşvik edildiği, ev tipi elektronik sigara üretimi tarifleri sunulduğu, sağlık yakınmalarının ve kendi kendine tedavi yöntemlerinin tartışıldığı görülmüştür. Sosyal medya forumda kullanıcılar tarafından beyan edilen hastalık belirtilerinin üç günde başlayıp üç aya kadar devam etmekte olduğu saptanmıştır. En sıklıkla ağız, dudak, boğaz, solunum yolu, diş ve dişeti belirtileri beyan edilmiştir. Daha az sıklıkta rastlanan yakınmalar, gastrointestinal sistem, cilt, sinir sistemi, üriner sisteme ilişkin oldukça dikkat çekici bulgulardır. Yapılan araştırma sağlığı tehdit eden sıvıların yüksek dozda serbestçe satıldığını, internet sitelerinde, açıkça tütün ve nikotin ürünlerinin reklamı ve pazarlanmasının yapıldığını göstermiştir. 4207 sayılı yasanın ihlali anlamına gelen bu durum için idari önlemler gereklidir.”

Üretim ve tüketim artıyor

TAPDK’nın resmî verilerine vurgu yapan Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise, “2010 yılından itibaren sigara üretimi her geçen yıl bir önceki yıla göre artmıştır. 2016 yılında üretilen ve yurt içi ve dışında satışa sunulan sigara miktarı Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planının yapıldığı 2008 yılını dahi aşmıştır.” dedi.

Yakın geçmişte söz konusu eylem planının dünyada ödüller aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Elbek, “Geçmişteki bu ödüllü mücadelenin temelini siyasi iktidarın politik kararlılığı oluşturuyordu. Ancak 2016 itibariyle bu güçlü kararlılığın yıllar içerisinde azalarak yok olduğunu ve bu zayıflığın üretim ve tüketim patlamasına yansıdığını görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Elif Dağlı ayrıca, “Derneğimiz tütün ve nikotin ürünlerinin hepsine hayır demekte ve halkımızın akciğerlerine sadece temiz hava solumasını önermektedir. Karar vericilerin zararı azaltıldığı iddia edilen hiç bir ürüne izin vermemelerini ve tütün kontrol mevzuatının uygulamasından ödün vermemelerini halkımız adına istiyoruz.“ dedi.

Yazar Pınar Kaya

http://pkaya.com/hakkinda/

Bir Cevap Yazın