Kategoriler
Sağlık

Çağımızın hastalığı obezite

Türkiye’de 2014 yılında yüzde 19.9 olan 15 yaş üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 19.6’ya düştüğü belirlendi.

Türkiye’de 2014 yılında yüzde 19.9 olan 15 yaş üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 19.6’ya düştüğü belirlendi. Sağlıkla ilgili araştırmada sigara içme oranının da yüzde 26.5 olduğu saptandı.

TÜİK’in Sağlık Bakanlığı verilerinden yaptığı araştırmaya obez birey oranı azaldı. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 19.9 iken, 2016 yılında yüzde 19.6 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2016 yılında kadınların yüzde 23.9’unun obez, yüzde 30.1’inin ise obez öncesi olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranların sırasıyla, yüzde 15.2 ve yüzde 38.6 olduğu gözlendi.

turkiye-nin-yuzde-19-6-si-obez-294803-1.
Çocuklarda 0-6 yaş grubunda, en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; üst solunum yolu enfeksiyonu 2014 yılında yüzde 41.9 iken, 2016 yılında yüzde 42.6 olarak gerçekleşti. Bunu 2016 yılında sırasıyla; yüzde 32.3 ile ishal, yüzde 11.1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 9.2 ile bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 7.3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Çocuklarda 7-14 yaş grubunda, en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü

Son 6 ay içinde, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; ağız ve diş sağlığı sorunları 2014 yılında yüzde 24.6 ve 2016 yılında yüzde 23.4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 yılında sırasıyla; yüzde 13.6 ile göz ile ilgili sorunlar, yüzde 7.9 ile enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 5.8 ile cilt hastalıkları ve yüzde 3.3 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar izledi.
turkiye-nin-yuzde-19-6-si-obez-294801-1.
Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üstü bireylerde en fazla görüldü

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2014 yılında yüzde 33 iken, 2016 yılında yüzde 27.1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 yılında sırasıyla; yüzde 18.1 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 15.8 ile hipertansiyon, yüzde 10.8 ile alerji ve yüzde 9.1 ile şeker hastalığı izledi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı yüzde 26.5 oldu

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 27.3 iken, 2016 yılında yüzde 26.5 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde yüzde 40.1; kadınlarda ise yüzde 13.3 oldu.
turkiye-nin-yuzde-19-6-si-obez-294804-1.
Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı yüzde 11.3 oldu

Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 11.6 iken, 2016 yılında yüzde 11.3 oldu. 2016 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; yüzde 26.5 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu yüzde 20.5 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

turkiye-nin-yuzde-19-6-si-obez-294802-1.

Bireylerden 15 yaş ve üstü olanların yüzde 2,6’sı grip aşısı oldu

Son 12 ay içerisinde, grip aşısı olan bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 3.3 iken 2016 yılında yüzde 2.6’ya düştü. 2016 yılında kolestrol ölçümü yaptıranların oranı yüzde 36.7, kan şekeri ölçümü yaptıranların oranı yüzde 39.7 oldu. DHA

Bir Cevap Yazın